Застосування даних дистанційного дослідження Землі: проблеми і завдання