РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ АНОМАЛІЙ НА ВОДНІЙ ПОВЕРХНІ ДОСЛІДНОГО БАСЕЙНУ ІНСТИТУТУ ГІДРОМЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ

  • О. Д. Федоровський ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • В. Ю. Філімонов Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, Україна
  • І. О. Пєстова ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • С. С. Дугін ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • В. Г. Якимчук ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • А. В. Хижняк ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • К. Ю. Суханов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Представлено результати фізичного моделювання і дослідження температурних аномалій природного чи техногенного походження на водній поверхні, отриманих на базі дослідного басейну Інституту гідромеханіки Національної академії наук України на основі самохідної моделі, як генератора гідродинамічних процесів. В процесі обробки знімків була отримана інформація, яка дозволила значно розширити існуючі уявлення про механізм утворення аномалій на вільній поверхні при наявності гідродинамічних збурень від покладів вуглеводнів та рухомого зануреного об’єкту. Взаємодія виникаючих гідродинамічних збурень з приповерхневим водним шаром і виникнення на вільній морській поверхні демаскуючих температурних аномалій як у випадку з покладами вуглеводнів так і рухомого зануреного об’єкту багато у чому схожі. В якості інформативної ознаки дешифрування на знімках поверхні води температурних аномалій при наявності покладів вуглеводнів та рухомого зануреного об’єкту, запропоновано використання відмінності їх структуро-текстурних параметрів, шляхом обчислення значення «ентропії». Дешифрування температурних аномалій складається з двох етапів: навчання і власне дешифрування. Перший етап є навчанням з учителем, в ході якого система навчається за допомогою наявної множини знімків, на яких є тільки фон і не має покладів вуглеводнів чи рухомого зануреного об’єкту. Навчання виконується з метою визначення ознаки належності до фону або покладів вуглеводнів та рухомого зануреного об’єкту. Визначено, що фон має мінімальні значення ентропії, а з появою аномалії ентропія росте до максимального значення, після чого по мірі дисипації температурного сліду, починає падати до значень фону. Це підтверджує інформативність ознаки ентропії для дешифрування на аерокосмічних знімках морської поверхні оптичних аномалій техногенного і природного походження.

Посилання

Kleyton B (1986) Mechanics of sea vessels. L.: Shipbuilding, pp. 434.

Lyalko V.I., Pererva V.M., Kostyuchenko Yu.V., (1999) Theoretical and methodological foundations and the results of the search for gas fields on the shelf of the Black Sea with the use of materials of space shemek. Geology and minerals of the Black Sea. Kiev. pp. 67–79.

Pererva V.M, Kostina T.I. (2002) Geofluidodynamic structures of the lithosphere and diapirism, Dop. NAS of Ukraine. –no. 2, pp. 131-136.

Voytkunskogo Ya.I. (ed.) (1985) Handbook on the theory of the ship: In three volumes. Volume 1. Hydromechanics. Resistance to the movement of ships. Ship propulsion. L.: Shipbuilding, pp. 768.

Fedorovskiy A. D. (1988) Transport processes in gas-liquid systems. Kiev: Naukova Dumka, pp. 255.

Fedorovskiy A.D., Nikiforovich E.I., Filimonov V.Yu. (1983, May) Thermal structure of the air-water interface and optical methods for its study, Tr. International conf. “Hydrodynamics and physical processes in liquids and dispersed systems” Prague, May 24 - 26. pp. 317–320.

Fedorovskiy A.D., Yakimchuk V.G., Ryabokonenko S.A., Pakhomov I.P., Sukhanov K.Yu. (2002) Interpretation of satellite images of landscape complexes based on structural and texture analysis, Cosmic Science and Technology. Vol. 8. No. 2/3, pp. 76-83.

Shennon K. (2002) Works on information theory and cybernetics. M: Izd. foreign lit. pp. 259-268.

Shnyukov EF, Starostenko V.I., Koblev V.P. (2004) Geological studies, Geof. Journal. vol. 26, No. 4. pp. 116-132.

McAlister E. D. (1964) Measurement of total heat flow from the sea surface. Appl. Opt. No. 5б. pp. 188–201.

Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі