Український журнал дистанційного зондування Землі

ISSN: 2313-2132 (Online)

 

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України»

Журнал заснований у березні 2014 року

 

Періодичність виходу журналу — щоквартально.

 

Журнал є електронним науковим фаховим виданням, яке розповсюджується в мережі Інтернет у вільному доступі.

 

Журнал висвітлює нові дані науки і практики в галузі дистанційного зондуванні Землі (ДЗЗ), наукові узагальнення, результати експериментальних досліджень, нові гіпотези та принципи тощо.

Основні розділи журналу:

  • наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі;
  • методи і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації;
  • проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі.

 

Журнал розрахований на широке коло фахівців, практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.

 

Свої статті автори можуть подавати українською, російською або англійською мовами.

Редакція розглядає представлені матеріали з дотриманням авторських прав і етичних норм наукової публікації. Якість ілюстрацій відповідає якості наданих авторами вихідних матеріалів.

 

Журнал входить до агрегатора наукової інформації: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, розділ «Наукова періодика».

 

Наказом МОН України від 07.10.2015 р. № 1021 журнал включено до Переліку електронних наукових фахових видань України у галузях технічних і геологічних наук.