МОРФОСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕЖАХ ОРІХОВО-ПАВЛОГРАДСЬКОЇ ЗОНИ

  • З. М. Товстюк ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • Т. А. Єфіменко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

При детальних дослідженнях в південній частині Оріхово-Павлоградської шовної зони на базі космічних знімків було проведено структурне дешифрування з виділенням лінеаментів та дугоподібних елементів рельєфу, а структурно-геоморфологічне дешифрування дозволило виділити геоморфологічні аномалії. З урахуванням геологічної будови вздовж всієї Оріхово-Павлоградської зони розлому зафіксована значна кількість тіл ультрабазитів, з якими може бути пов’язаний і кімберлітовий магматизм, осередки якого зафіксовані геофізичними дослідженнями. Виділено прогнозні осередки кімберлітового магматизму та виявлено комплекс геоіндикаційних ознак морфоструктури над прогнозним палеовулканом в жерлах якого були виверження ультрабазитів. Геоіндикаційні ознаки морфоструктури представлені:  розширенням та звуженням заплави; зміщенням русла річки; збільшенням глибини врізу русла; спрямленими ділянками русла; дискордантним простяганням лівих притоків річки Молочної; збільшенням звивистості її русла; заболоченими ділянками заплави перед морфоструктурою; інтенсивним розвитком яружно-балкової сітки на правобережжі річки Молочної; локалізацією піщаних масивів на аномально розташованій другій надзаплавній терасі річки Молочної; водороїни та численні артезіанські колодязі в заплаві. Це дозволило побудувати геоіндикаційну схему, виділити прогнозну Мелітопольську морфоструктуру та зробити прогноз на пошуки корисних копалин. Формування цієї морфоструктури може бути пов’язане з палеовулканом, вивержені породи якого представлені, можливо, ультрабазитами та кімберлітами. Породи цих комплексів можуть бути перспективними на пошуки алмазів, гідротермальних та метасоматичних сульфідних (поліметалічних) рудопроявів та покладів заліза, нікелю, міді, свинцю та цинку. Методика проведення геоіндикаційних досліджень буде використана в комплексних дослідженнях по всій Оріхово-Павлоградській шовній зоні.

Посилання

Bajsarovych M. M., Mytropoljsjkyj O. Ju., Chupryna I. S. (2002) Atlas Depth structure of the lithosphere and ecology of Ukraine. m-b 1:5 000 000. K.: Ukrainian Oil and Gas Academy, pp. 42. (in Ukrainian).

Jesypovych S. M., Tovstjuk Z. M., Gholovashhuk O. P., Rybak O. A., Skopenko O. P., Romashko Gh. M., Lazarenko I. V. (2017) The structure of the Oryhovo-Pavlograd seam zone according to paleogeographic and geological-geophysical data. Ukrainian Journal of Remote sensing, No. 12, pp. 53–58. . Retrieved from: http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/96. (in Ukrainian).

Palijenko, V. P.; Barshhevsjkyj, M. Je.; Spycja, R. O. (2013) Morphostructural-neotectonic analysis of the territory of Ukraine. Кyiv.: Naukova dumka, 264 p. (in Ukrainian).

Report on thematic works on the mapping of the deep-seated structure and the forecast of 1: 1000000 kimberlite magmatism in the territory of southern Ukraine for 1984-1986. Hands Kiveliuk R. Ya, Dnipropetrovsk, Central geophysical expedition of the MG UkrSSR, pp. 166, inv. no. 49080 (unpublished). (in Russian).

Usenko O. V. (2003) Paleozoic kimberlite magmatism of Donbass and Azov. Dopov. Nac. akad. nauk. Ukr., No. 4, pp. 125–132. (in Russian).

Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі