Редакційна колегія

В. І. Лялько - головний редактор, професор, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна
М. О. Попов - заступник головного редактора, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна
О. Т. Азімов - доктор геологічних наук, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна
С. О. Бартальов - професор, доктор технічних наук, Інститут космічних досліджень РАН, Москва, Росія
В. Г. Верховцев - доктор геологічних наук, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Київ, Україна
Л. Д. Греков - доктор технічних наук, ДНВЦ «Природа» ДКА України, Київ, Україна
М. Д. Гродзинський - професор, доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
О. Дубовик - доктор наук, математично-природничі науки, Центр дистанційного зондування земних поверхонь (ZFL), Боннський Університет, Бонн, Німеччина
Л. В. Катковський - доктор фізико-математичних наук, НДУ Інститут прикладних фізичних проблем імені А.Н. Севченка, Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусь
Ю. В. Костюченко - доктор технічних наук, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна
С. С. Кохан - доктор технічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
Н. М. Куссуль - професор, доктор технічних наук, Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, Київ, Україна
Ст. Левінський - doctor habilitat, доктор технічних наук, Центр з дослідження космосу Польської академії наук, Варшава, Польща
В. В. Лукін - професор, доктор технічних наук, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна
С. А. Станкевич - професор, доктор технічних наук, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна
А. А. Тронін - доктор геолого-мінералогічних наук, Санкт-Петербурзький науково-дослідний центр екологічної безпеки РАН, Санкт-Петербург, Росія
О. Д. Федоровський - професор, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна
М. М. Шаталов - доктор геологічних наук, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна

Секретар редакції
О. В. Седлерова / тел. + 380 44 290-26-01 / sedlerovaolga@gmail.com


Верстка, коректура
О. І. Кудряшов / тел. + 380 44 482 03 72 / o.kudriashov@ujrs.org.ua


Редактор сайту
А. Ю. Порушкевич / a.porushkevych@ujrs.org.ua