БУДОВА ОРІХОВО-ПАВЛОГРАДСЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ ЗА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИМИ ТА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ

  • С. М. Єсипович ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • З. М. Товстюк ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. П. Головащук ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. А. Рибак ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. П. Скопенко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • Г. М. Ромашко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • І. В. Лазаренко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Досліджується тектонічна будова Оріхово-Павлоградської міжблокової зони Українського щита. Показано, що вона почала формуватись з часу 3 600 млн. років, на катархей-архейському, овоїдно-кільцевому етапі розвитку континентальної земної кори. На основі комплексного аналізу геолого-геофізичних, морфометричних та аерокосмічних даних показана її внутрішня будова та виділені аномальні об’єкти для подальших досліджень.
Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі