ДИСТАНЦІЙНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

  • В. Є. Філіпович
  • О. І. Кудряшов
  • А. Г. Мичак

Анотація

Представлено результати вивчення екологічного стану території, на якій знаходиться звалище твердих побутових відходів (селище Горенка Київської області). На основі вивчення даних дистанційного зондування Землі (КЗ Landsat, Quick Bird) встановлено ареали забруднення довкілля шкідливими сполуками. Визначено, що звалище експлуатується з грубим порушенням державних санітарних правил і норм. Представлено історію виникнення та розвитку звалища. Розроблено основи методики дистанційного моніторингу територій, на яких розташовані звалища.
Номер
Розділ
Застосування даних дистанційного дослідження Землі: проблеми і завдання