ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІЩЕННЯ БУЛЬБАШОК ГАЗУ ПРИ СПЛИВАННІ З ДНА ДО ПОВЕРХНІ МОРЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • В. І. Лялько
  • А. І. Воробйов
  • А. М. Гейхман

Анотація

Робота присвячена задачі пошуку покладів вуглеводнів на акваторії Чорного моря. Вивчаються температурні аномалії, які викликані підйомом газових бульбашок. Показано, що при підйомі газових бульбашок з морського дна до поверхні моря вони зміщуються під впливом морських течій по латералі на достатньо великі відстані (сотні метрів), що необхідно враховувати при пошуку і розвідці покладів вуглеводнівї. Наведені основи методики врахування переміщення газових бульбашок під впливом течій.
Номер
Розділ
Застосування даних дистанційного дослідження Землі: проблеми і завдання