МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНИХ АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ, ЯК МУЛЬТИ-МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМОК (НА ПРИКЛАДІ ОЦІНКИ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНОСТІ ДІЛЯНОК КАСПІЙСЬКОГО ШЕЛЬФУ ТУРКМЕНІСТАНУ)

  • А. В. Соколовская
  • А. Д. Федоровский

Анотація

У статті обгрунтовується методична основа дистанційних аерокосмічних досліджень в природокористуванні, як муль-ти-междисциплінарного наукового напрямку, що використовується в дослідженнях знання з різних наукових дисциплін на прикладі нафтогазопошукових робіт в зоні Каспійського шельфу Туркменістану
Номер
Розділ
Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації