ПОРІВНЯННЯ НОВОГО УДОСКОНАЛЕНОГО ПІДХОДУ КОМБІНУВАННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ ДАНИХ З ПРАВИЛОМ ЯГЕРА

  • С. І. Альперт ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Теорія свідчень Демпстера-Шейфера є найбільш ефективним підходом для обробки неточної та неповної інформації. Але правило комбінації Демпстера не може працювати з суперечливими даними, що може призвести до невірних результатів. Комбінування суперечливих частин свідчення є однією з найбільш складних задач. Підхід Ягера може обробляти суперечливі дані, але даний підхід не враховує взаємозв’язок між свідченнями. Запропоновано новий метод комбінування, який враховує взаємозв’язок між різними частинами свідчення та дає точні результати.

Номер
Розділ
Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації