КУПОЛИ СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОГО ТЕКТОНОКОНЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

  • С. М. Єсипович ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Граніто-гнейсові куполи Середнього Придніпров’я були виявлені за даними гравітаційного та магнітного полів, оскільки Український щит виявився значно денудований та перекритий плащом осадових утворень різної потужності. В результаті зіставлення геолого-геофізичної інформації Українського Щита з даними Канадського, Скандинавського та інших щитів планети виникло стійке припущення щодо схожості їхньої історії розвитку. Конкретно для розуміння будови УЩ не вирішувалось основне структурне питання – які комплекси природних асоціацій, і чому саме, залягають на різних денудаційних його зрізах. В численних описаних фаціях, а згодом і формаціях не вирішувались питання геологічного розвитку щита. В даній роботі зроблена спроба прояснити деякі з цих питань.
Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі