Assessment of potential impact of career drainage on surface water during planned development of Bilanivo iron ore deposit

  • Oles Tyshchenko Stste Institution “Institute of invironmental geochemistry National academy of sciences of Ukraine”
  • Yurii Tyshchenko Stste Institution “Institute of invironmental geochemistry National academy of sciences of Ukraine”
Keywords: balance, salinity, aquifers, iron ore deposit, monitoring

Abstract

Based on the chemical composition and groundwater reserves by balance calculations was revealed that discharges water drainage career at planned development of Bilanivo iron ore deposits in the Dniprodzerginsky reservoir won’t result in signifi cant environmental impacts. Other possible scenarios of discharges of discharge water will associated with significant changes in salinity of streams (in Psel river — twice growth, in Rud’ka river — 12 growth) and should be viewed as unacceptable. The work should be accompanied by regular hydrogeological, hydrochemical monitoring and remote sensing (aerospace monitoring).

References

Вивчення можливого впливу уранової мінералізації Кременчуцького рудопрояву на формування природного радіаційного фону території Біланівського гірничозбагачувального комбінату : звіт про НДР (заключний) / кер. В. Г. Верховцев; викон.: Ю. Є. Тишенко [та ін.] Держ. установа “Ін-т геохімії навкол. cередовища НАН України”. — К., 2013. — 197 с. — No ДР 0113U

Геологічний звіт про геологічне довивчення та відбір напівпромислової технологічної проби з залізистих кварцитів Біланівського родовища : звіт (заключний) / викон. Кременчуцька геол. розв. експедиція. — Кременчук, 2011. — 133 с.

Гідрогеохімічне обстеження водних об’єктів території Біланівського гірничозбагачувального комбінату, Полтавська область : звіт про НДР (заключний) / кер. В. Г. Верховцев ; викон.: Ю .Є. Тишенко [та ін.] Держ. установа “Ін-т геохімії навкол. середовища НАН України”. — К., 2013.

Звіт про детальну розвідку Біланівського родовища залізистих кварцитів, виконану Кременчуцькою ГРЕ в 1975–1979 рр. : звіт (заключний) / викон. Кременчуцька геол. розв. експедиція. — Кременчук, 1980. — в 23х томах.

Натурні радіогеоекологічні дослідження та оцінка ризиків, пов’язаних з радіаційною небезпекою при розробці Біланівського залізорудного родовища, Полтавська область : звіт про НДР (заключний) / кер. В. Г. Верховцев ; викон.: Ю .Є. Тишенко [та ін.] Держ. установа “Ін-т геохімії навкол. середовища НАН України”. — К., 2012.

Розробка Біланівського родовища залізних руд. Техніко-економічне обґрунтування. Оцінка впливу на навколишне середовище : звіт про ОВНС / кер. О. О. Дмитрієва; викон. Український НДІ екол. проблем. — Х.,

Семененко Н. П. Железистокремнистые формации Украинского щита / Н. П. Семененко. — К.: Наук. думка.

Section
Earth observation data applications: Challenges and tasks