The methodology and technology assessement of damage caused by Ukrainian government as a result of illegal extraction of amber

  • Volodymyr Filipovych Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9404-8122
  • Ruslan Shevchuk ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
Keywords: amber, illegal mining, multispectral satellite imaging, environmental monitoring, losses assessment

Abstract

The disturbed land area increasing of 48.4 ha for 5 months was detected by satellite monitoring as a result of illegal mining within 295.6 ha site. The minimum losses caused by land deterioration and contamination only are estimated at 4.3 million UAH. The proposed technology is unified for nature protection monitoring as well as for decision-making support within the open mining area of other type too.

References

Тимочко Т. В. Екологічні наслідки видобування бурштину та шляхи їхнього подолання / Т. В. Тимочко // Інформаційні матеріали до засідання круглого столу “Рекультивація територій, порушених в наслідок видобування бурштину” 4 вересня 2015 року м. Рівне. Всеукраїнська екологічна ліга. м. Рівне. — 2015. — С. 4–5.

Надточій П. П. Екологічні наслідки видобування бурштину на Житомирщин (практичний порадник) / П. П. Надточій, Т. М. Мислива // Житомир: Видавництво ЖНАЕУ. — 2015. — 50 с.

Надточій П. П. Незаконне видобування бурштину в Житомирський області: екологічні аспекти. / П. П. Надточій, Т. М. Мислива // Проблеми видобування бурштину в Україні та шляхи їх розв’язання. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги, Серія “Стан навколишнього середовища”. Вересень. — 2015. — No 9 (141). — К:. — 2015. — С. 6–10.

Методика визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України No303 від 29 серпня 2011 року [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://dei.gov.ua/menyu-4/2012-01-22-11-28-44.html. — Назва з екрану.

Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу зі змінами і доповненнями в редакції від 10 жовтня 2012 р. затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року No 963. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://dei.gov.ua/menyu-4/2012-01-22-11-28-44.html. — Назва з екрану.

Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства затверджена наказом Мінприроди України No171 від 27 жовтня 1997 р. у редакції наказу No149 від 4 квітня 2007 року [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://dei.gov.ua/menyu-4/2012-01-22-11-28-44.html. — Назва з екрану.

Філіпович В. Є. Методика пошуку та локалізації ділянок незаконного видобутку бурштину за матеріалами багатозональної космічної зйомки / В. Є. Філіпович, Г. Б. Крилова, М. С. Лубський // Збірник наукових праць 14 Міжнародної науково–практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях” 5–9 жовтня 2015р. Київ, Пуща-Водиця. — 2015. — С. 189–198.

Філіпович В. Є. Супутниковий моніторинг територій незаконного видобутку бурштину / В. Є. Філіпович // Український журнал дистанційного зондування Землі, 6 (2015) — С. 4–7 [Електронний ресурс] — Режим доступу http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/52/70. — Назва з екрану.

Філіпович В. Є. Оперативний контроль поширення нелегального видобутку бурштину та оцінка збитків заподіяних державі за матеріалами багатозональної космічної зйомки / В. Є.Філіпович // Екологічна безпека та природокористування. — 2015. — Вип. 20 (4). — С. 71–78.

Публічна кадастрова карта України [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta. — Назва з екрану.

Section
Earth observation data applications: Challenges and tasks