КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ КАРПАТ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЗЕМНОГО ХЛОРОФІЛЬНОГО ІНДЕКСУ ТА ПОЗИЦІЇ ЧЕРВОНОГО КРАЮ ЗА ДАНИМИ ВІДЕОСПЕКТРОМЕТРА MERIS

  • В. І. Лялько ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • З. М. Шпортюк ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. І. Сахацький ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. М. Сибірцева ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Наведено результати попередніх досліджень можливості використання даних відеоспектрометра MERIS для класифікації земного покриву Українських Карпат. При дослідженнях використано данікосмознімання супутника ENVISAT MERIS від 16.04.2004 року з грубою просторовою розрізненністю 1 200 м, на основі яких для району досліджень обчислено попіксельно величини індексів REP, MTCI та NDVI. Метод мінімальної відстані до середнього застосовано до множин даних цих індексів для класифікації земного покриву. Результати досліджень показали, що зображення ENVISAT MERIS із грубою просторовою розрізненністю забезпечує середній результат класифікації: добре класифікуються лише хвойні ліси та покриті снігом вершини. Класифікація з використанням множин індексів REP та MTCI дає кращі результати, ніж класифікація на основі значень відбиття. Результати досліджень показали добру кореляцію між REP і MTCI та високий потенціал для моніторингу екосистем в гірських районах з використанням комбінації обох індексів.
Номер
Розділ
Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі