ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ НАЗЕМНОГО ТА КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ЗМІН КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

  • В. І. Лялько ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • Л. О. Єлістратова ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. А. Апостолов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Проведено розрахунки температури повітря (за трендом) по території України за 112 років. Дані розрахунків свідчать про постійність вектора процесу потепління в Україні. Для оцінки достовірності даних, що використовуються для аналізу регіональних кліматичних змін та пов’язаних з ними загроз проведено співставлення значень вимірів температури повітря за даними наземних метеостанцій та даних теплового поля за космічними знімками космічних супутників Landsat 4, 5, 7 та супутника TERRA/MODIS. Отримані результати можуть слугувати підґрунтям для подальших комплексних досліджень впливу потепління клімату на умови життєдіяльності населення України.
Номер
Розділ
Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі