ВИДІЛЕННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ У МЕЖАХ ПІВДЕННО–СХІДНОЇ ПРИРОЗЛОМНОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

  • З. М. Товстюк ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. В. Титаренко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • Т. А. Єфіменко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • І. В. Лазаренко ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Abstract

Обґрунтована можливість знаходження пасток вуглеводнів у відкладах верхнього девону і нижнього карбону в межах неотектонічних підняттів, виділених за результатами АКГД у південній прибортовій зоні ДДЗ.
Section
Techniques for Earth observation data acquisition, processing and interpretation