НЕОТЕКТОНІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕОХІМІЧНИХ УМОВ ЗОНИ АКТИВНОГО ВОДООБМІНУ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • В. Г. Верховцев ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, м. Київ, Україна
  • О. П. Лобасов ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, м. Київ, Україна
  • О. В. Щербак ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", Київ, Україна
  • Т. В. Уварова Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, Київ, Україна

Abstract

В статті розглянуто вплив новітньої тектоніки на формування хімічного складу питних підземних вод верхньоміоценового водоносного комплексу. На основі морфометричного підходу із застосуванням геоінформаційних та морфографічних методів дослідження, визначено наступні неотектонічні критерії: відносна інтенсивність вертикальних неотектонічних рухів, сумарна амплітуда вертикальних пізньопліоцен-четвертинних рухів, виділено новітні лінійні та кільцеві структури. На регіональному рівні встановлено наявність слабкого статистичного зв’язку між макрокомпонентним складом питних підземних вод верхнього міоцену та неотектонічною активністю регіону.
Section
Techniques for Earth observation data acquisition, processing and interpretation