Assessment of gas prospects of the areas on the Lyvenska territory based on the materials of space and geological research

Authors

  • Oleksander Arkhipov Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Oles Honchar st, 55-B, 01054, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2986-6185
  • Olga Titarenko Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Oles Honchar st, 55-B, 01054, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5804-1022
  • Tetiana Yefimenko Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Oles Honchar st, 55-B, 01054, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0896-7449

DOI:

https://doi.org/10.36023/ujrs.2022.9.4.224

Keywords:

oil and gas capacity, hydrocarbon deposits, optical anomaly, spectral contrast, remote sensing materials, geological-geophysical and aerospace data, oil and gas prospects, neotectonic blocks, morphometric studies, structural decoding

Abstract

Ukraine's economy needs in oil and gas consumption are not currently decreasing, and in connection with military actions in the east of the country, they are rather growing, so there is an urgent need for our country to increase energy resources. In this regard, it is necessary to accelerate the processes of hydrocarbon deposits exploration. Today, as much as before, the most promising area for exploration of new oil and gas deposits remains the Dnipro-Prypyat oil and gas-bearing province, in particular the Dnipro-Donetsk Basin. The article is devoted to urgent issues regarding forecasting onshore oil and gas prospects based on aerospace and geology methods.
In the process of approbation of the proposed technology with materials of space and geological research, the first-priority areas, which are recommended for conducting detailed seismic exploration works, have been selected on the Lyvenska territory. The results of drilling operations within these areas will make it possible to assert the high reliability of the provided forecasts.

References

Avliani G.V. (1988) Evristicheskie metodyi v raspoznavanii obrazov. Tbilisi: Metsniereba (in Russian).

Arhipova T.A. (2003) Kompleksirovanie geohimicheskih i fitoindikatsionnyih metodov pri reshenii neftegazopoiskovyih zadach., aspirantov i molodyih spetsialistov. Saratov: Izd-vo SO EAGO (in Russian).

Arkhipova T.O. (2004) Poperedni rezultaty heokhimichnykh ta dystantsiinykh doslidzhen landshaftiv pry rozviazanni naftohazoposhukovykh zadach. Kyiv (in Ukraine).

Bahrii I.D. (2003) Prohnozuvannia rozlomnykh zon pidvyshchenoi pronyknosti hirskykh porid dlia vyrishennia heoekolohichnykh ta poshukovykh zadach. Kyev:IHN NAN Ukrainy (in Ukraine).

Volkov N.G., Palienko V.P., Sokolovskiy I.L. (1981) Morfostrukturnyiy analiz neftegazonosnyih struktur Ukrainy. Kiev: Naukova dumka (in Russian).

Vyigodskaya N.N., Gorshkova N.I. (1987) Teoriya i eksperiment v distantsionnyih issledovaniyah rastitelnosti. Lviv: Nedra (in Russian).

Zhukov B.S. (1987) Fizicheskie osnovyi distantsionnogo zondirovaniya (in Russian).

Kuznetsov O.A. (1987) Litogeohimicheskie issledovaniya pri poiskah mestorozhdeniy nefti i gaza. Moskva: Nedra (in Russian).

Levchyk O., Lohvynenko V., Arkhipova T. (2002) Zastosuvannia landshaftno-heokhimichnykh doslidzhen v kompleksi suputnykovoi tekhnolohii poshuku nafty i hazu (na prykladi Dniprovsko-Donetskoi zapadyny). Kyiv: KNUTSh (in Ukraine).

Lukin A. E. (2004) Pryamyie poiski nefti i gaza: prichinyi neudach i puti povyisheniya effektivnosti. Kyiv: «Geolog Ukrainyi» (in Russian).

Pererva V.M., Lyalko V.I., Arhipov A.I. (1995) Pryamoy poisk zalezhey nefti i gaza distantsionnyimi metodami (predvaritelnyiy opyit, perspektivyi razvitiya). Kyiv: TsAKIZ NANU (in Russian).

Pererva V.M., Arhipov A.I., Levchik E.I., Tovstyuk Z.M., Busel G.F., Ryibak E.A. (1999) Aerokosmicheskie issledovaniya v reshenii neftegazogeologicheskoy super-zadachi - pryamom poiske zalezhey uglevodorodov. Dnepropetrovsk: RIK NGA Ukrainyi (in Russian).

Pererva V.M., Arkhipov O.I., Levchyk O.I., Tovstiuk Z.M. (2000) Optychni anomalii roslynnosti yak indykator pokladiv. Kyiv ( in Ukraine).

Pererva V.M., Arhipov A.I., Busel G.F., Levchik E.I., Ryibak E.A., Oskanyan T.V.(2002) Sostoyanie i puti sovershenstvovaniya sputnikovoy tehnologii prognozirovaniya zalezhey nefti i gaza. Kyiv: "KosmIchna nauka I tehnologIya" (in Russian).

Pererva V.M. (2002) Geoflyuidodinamicheskie strukturyi litosferyi. Moskow (in Russian).

Decl. pat. UA 63073 A, G01V9/00, G01S17/00, Multispectral structural-field method for predicting oil and gas deposits. Pererva, V. M, Teplyakov, M. O., Arkhipov, O. I., Gontarenko, O. V., Busel, G. F., Levchik, O. I., Oskanyan, T. V. Publ 15.01.2004. (in Ukrainian).

Tovstiuk Z. M., Yefimenko T. A. (2015) Neotektonichni doslidzhennia za materialamy dystantsiinoho zonduvannia Zemli pry poshuku struktur perspektyvnykh na naftu ta haz na prykladi Dniprovsko Donetskoi zapadyny/ Kuiv: Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli (in Ukraine).

Published

2022-12-08

Issue

Section

Earth observation data applications: Challenges and tasks