ENGEOMAP - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГЕОЛОГІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ENMAP-МІСІЇ

  • Christian Rogaβ Helmholtz Centre Potsdam–GFZ German Research Centre for Geosciences, Section 1.4 Remote Sensing, Potsdam, Germany
  • Karl Segl Helmholtz Centre Potsdam–GFZ German Research Centre for Geosciences, Section 1.4 Remote Sensing, Potsdam, Germany
  • Christian Mielke Helmholtz Centre Potsdam–GFZ German Research Centre for Geosciences, Section 1.4 Remote Sensing, Potsdam, Germany
  • Yvonne Fuchs Helmholtz Centre Potsdam–GFZ German Research Centre for Geosciences, Section 1.4 Remote Sensing, Potsdam, Germany
  • Hermann Kaufmann Helmholtz Centre Potsdam–GFZ German Research Centre for Geosciences, Section 1.4 Remote Sensing, Potsdam, Germany

Анотація

Гіперспектральна відеоспектроскопія має широкий діапазон прикладних програм для дистанційної ідентифікації матеріального складу поверхневого шару денної поверхні. У зв’язку з цим відмічається, що перспективний гіперспектральний сенсор ENMAP забезпечить отримання даних космічної відеоспектроскопії нового рівня якості, що дозволить вести дистанційний просторово7часовий моніторинг матеріального складу земної поверхні. Високий рівень відношення сигнал/шум ENMAP дозволяє розрізняти та ідентифікувати окремі мінерали усередині субстрату на площі 30 x 30 метрів по характерному поглинанню випромінювання у видимій, ближній і середній інфрачервоних зонах спектру (0,4–2,5 мкм). Зазвичай в подібних завданнях використовуються підходи, засновані на методах розділення спектральних сумішей. Проте цим підходам бракує відтворюваності, повторюваності і незалежності від характеристик сенсора. Крім того, вони суттєво залежать від незмішаних спектрів, що довільно призначаються на зображенні, а також від отриманих in situ або лабораторно спектральних характеристик, які вважаються незмішаними, але є просторово нестабільними. У даній роботі запропоновано новий інструмент, який усуває ці обмеження стосовно характеристик сенсора ENMAP. Цей інструмент має назву ENMAP Geological Mapper — Engeomap. Він полягає в поєданні нових і вдосконалених методів ідентифікації спектрально однорідних ділянок. Мінерали ідентифікують і приблизно оцінюють їх відносну кількість на основі даних, отриманих сенсором і відповідного інтелектуального підходу. Можуть формуватися і інші продукти у вигляді карт розподілів, однорідностей, змін. Перші результати показують, що запропонований підхід забезпечує 100% відтворюваності і дає середню помилку ідентифікації мінералів близько 2%. Запропонований в роботі підхід націлений на спектроскопічне моделювання синтезу зображень мінералів, що може бути корисне при геологічному картографуванні.
Номер
Розділ
Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі