КОСМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ — ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ ЛІСІВ

  • В. І. Лялько ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • Г. М. Жолобак ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • А. Я. Ходоровський ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • О. А. Апостолов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • О. М. Сибірцева ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • Л. О. Єлістратова ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • І. Ф. Романчук ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • Є. М. Дорофей ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Проведена класифікація гірських лісів Карпатського національного природного парку (КНПП) з метою уточнення просторового розподілу їх породного складу та фітосанітарного стану. Встановлено, що площа листяних лісів відносно хвойних на цій території Карпат постійно збільшується. Досліджені фактори ураження ялинників Карпат та встановлено, що пошкоджені ділянки лісу розташовуються переважно на ділянках пониженого рельєфу. Проаналізовано фітосанітарний стан окремих ділянок лісів на підставі даних з супутника Sentinel-2 та виявлено суттєву відмінність у величині показників яскравості та значень вегетаційних індексів NDVI та MSI між ураженими та здоровими ділянками.

Номер
Розділ
Застосування даних дистанційного дослідження Землі: проблеми і завдання