ПРО КОРЕЛЯЦІЮ МІЖ ЗНАЧЕННЯМИ ПАРАМЕТРА ІОНОСФЕРИ VTEC НА GNSS-СТАНЦІЯХ УКРАЇНИ

  • С. Г. Савчук Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
  • Ф. Д. Заблоцький Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
  • Л. М. Янків-Вітковська Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
  • Б. Б. Джуман Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна

Анотація

Оримання інформації про просторовий розподіл електронної концентрації є непростою задачею, оскільки висотні профілі розподілу параметра ТЕС змінюються як з часом, так і з довготою та широтою, і залежать від магнітної та сонячної активності. У зв’язку з цим актуальним є дослідження характерних кількісних параметрів, що описують динаміку іонізації атмосфери. Метою даної роботи є дослідження параметру іоносфери VTEC, а саме дослідження кореляційних зв’язків між цим параметром на різних GNSS-станціях, відстань між якими сягає від 100 до 400 км. Для розв’язання поставленої задачі спочатку було опрацьовано іонофайли із значеннями параметру VTEC на різних станціях, а також проведено їх фільтрацію за допомогою фільтру Кальмана. Далі знайдено коефіцієнти кореляції між значеннями параметру VTEC попарно для всіх досліджуваних GNSS-станцій. Запропоновано аналітичний зв’язок між коефіцієнтом кореляції значень параметру VTEC і відстанню між GNSS-станціями.

Номер
Розділ
Застосування даних дистанційного дослідження Землі: проблеми і завдання