ТЕКТОНОЛІНЕАМЕНТНІ ЗОНИ СХІД-ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ПРОСТЯГАННЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕГМАТОГЕННОГО РОЗЛОМНОГО КАРКАСА БАЛКАНО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

  • В. В. Покалюк ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • И. Э. Ломакин
  • И. Н. Шураев

Анотація

Структурно-геоморфологічний аналіз глобальних цифрових моделей радарного 3-d рельєфу дозволяє виділити в межах Балкано-Чорноморського регіону систему субпаралельних трансреґіональних тектонолінеаментних полосовидних зон — наскрізних структур схід-північно-східного простягання, що чергуються з кроком приблизно 100 км і є найважливішим складовим елементом регматогенного розломного каркаса досліджуваної території: I — Південно-Карпатська, II — Перікарпатська, III — Азово-Адріатична, IV — Балкано-Кримська, V — Північно-Грецька, VI — Північно-Егейська, VII — Північно-Анатолійська. Вони без зміни напрямку перетинають геоблоки різної будови, віку, історії розвитку і продовжуються в акваторіях Чорного та Егейського морів. Загальна узгодженість їх просторової, морфоструктурної і кінематичної організації свідчить про єдиний динамічний механізм формування, пов’язаний, ймовірно, з загальнопланетарним ротаційним фактором.
Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі