ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВОДНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ НА СТУПІНЬ ЇХ ДЕГРАДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ТА ДАНИХ НАЗЕМНОЇ ПОЛЬОВОЇ ЗАВІРКИ

  • І. Ф. Романчук ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Застосовано польові та дистанційні методи визначення вологості у верхньому шарі ґрунтового покриву. співставлення даних польових вимірювань вологості ґрунту та результатів обробки знімків Sentinel-2 виявило їх кореляційну залежність. на основі даних про вміст вологи в ґрунтовому шарі виявлено типи деградації присутні на території спостереження, проаналізовано стан рослинності. дослідження проведено на території Баришівського району Київської області, околиці м. Березань.

Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі