ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ СУПУТНИКА DMSP/OLS ПРО НІЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

  • В. І. Лялько ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. А. Апостолов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • Л. О. Єлістратова ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна
  • А. Я. Ходоровський ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Встановлена залежність інтенсивності нічного освітлення території України (дані з супутника DMSP/OLS) від кількості населення, були оцінені соціально-економічні умови в окремих областях та їхні зміни протягом 1992–2012 рр. На підставі отриманих даних було проведено ранжування областей України за соціально-економічними умовами. Отримані дані підтверджуються статистичними даними про зміну кількості міського та сільського населення. Дані з супутника DMSP/OLS доцільно використовувати для моніторингу та експрес-оцінки направленості змін в економіці та соціальній сфері окремих областей.
Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі