ПРО МОЖЛИВІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ПОШУКУ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО АСИСТЕНТА ГЕОЛОГА

  • М. А. Попов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • С. А. Станкевич ГУ “Научный центр аэрокосмических исследований Земли ИГН НАН Украины”, Киев, Украина
  • А. И. Архипов ГУ “Научный центр аэрокосмических исследований Земли ИГН НАН Украины”, Киев, Украина
  • О. В. Титаренко ГУ “Научный центр аэрокосмических исследований Земли ИГН НАН Украины”, Киев, Украина

Анотація

Пропонується концепція створення прикладної програмної системи “комп’ютерний асистент геолога” для дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Основними задачами визначені логіко-розрахункові операції з даними, фактами та іншими повідомленнями, обробка гипотез, інтелектуальна підтримка прийняття рішеній. Для їхного вирішування пропонуються відповідні алгоритмичні та програмні засоби інструментарія експертних систем.
Номер
Розділ
Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі