The present area of the Dniprovsky reservoirs

  • Viktor Vyshnevskyi Institute of Water Resources and Land Reclamation NAAS, Kiev, Ukraine
  • Sergii Shevchuk Institute of Water Resources and Land Reclamation NAAS, Kiev, Ukraine
  • Andrii Bondar Institute of Water Resources and Land Reclamation NAAS, Kiev, Ukraine
  • Iryna Shevchenko Institute of Water Resources and Land Reclamation NAAS, Kiev, Ukraine
Keywords: remote sensing, Landsat 8 satellite, NDPI index, Dnipro reservoirs, area, overgrowth, higher aquatic vegetation

Abstract

Having used the developed algorithm, a modern area of the Dnipro reservoirs has been established. The obtained area almost in all cases occurred much less than indicated in the reference sources.

References

Бабин А. Ю. Дослідження зміни площі Київського водосховища за даними ДЗЗ / А. Ю. Бабин // Часопис картографії. — 2014. — Вип. 10. — С. 71–80.

Визначення актуальних екологічних параметрів дніпровських водосховищ за допомогою геоінформаційних технологій / А. Г. Шапар, О. О. Скрипник,О. С. Тараненко, Д. Д. Дубовик // Екологія і природокористування. — 2014. — Вип. 18. — С. 139–140.

Вишневський В. І. Ріка Дніпро / В. І. Вишневський // —К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. — 384 с.

Водний фонд України: Штучні водойми — водосховища і ставки: Довідник / За ред. В. К. Хільчевського, В. В. Гребеня. — К.: Інтерпрес, 2014. — 164 с.

Каскад днепровских водохранилищ / Под ред. М. С. Каганера. — Л.: Гидрометеоиздат, 1976. — 348 с.

Паламарчук М. М. Водний фонд України: довідковий посібник / М. М. Паламарчук, Н. Б. Закорчевна // — К.: НікаЦентр, 2001. — 392 с.

Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду / А. В. Яцик, А. І. Томільцева, М. В. Яцик [та ін.]. — К.: Генеза, 2003. — 176 с.

Стародубцев В. М. Формування дельтових ландшафтів у верхніх водосховищах дніпровського каскаду / В. М. Стародубцев, В. А. Богданець, О. В. Томченко та ін. // Наукові доповіді НУБіП. — 2010. — No5. — С. 15–27.

Стародубцев В. М. Формування Прип’ятсько-Дніпровської дельти у Київському водосховищі / В. М. Стародубцев // Географія, економіка, екологія, туризм. Регіональні студії. — 2011. — Вип. 5. — С. 214–221.

Томченко О. В. Аналіз динаміки заростання макрофітами верхів’я Київського водосховища на основі ГІС/ДЗЗ технологій / О .В. Томченко // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: География. — 2013. — Т. 26, No 1. — С. 156–164.

Томченко О. В. Обґрунтування методів системного аналізу стану водноболотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів’я Київського водосховища) : дис. ... канд. техн. наук: 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна. — К., 2015. — 159 с.

Шевчук С. А. Використання дистанційного зондування Землі для встановлення екологічного стану дніпровських водосховищ / С. А. Шевчук, В. І. Вишневський, І. А. Шевченко // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. — 2014. — Вип. 10 (24). — С. 72–78.

Section
Earth observation data applications: Challenges and tasks