Халаїм, О. О., Національний університет “Києво"Могилянська академія” (НаУКМА), Україна

  • Український журнал дистанційного зондування Землі № 8 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
    АНАЛІЗ КОРЕЛЯТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ЧЕРВОНОГО КРАЮ З ВАЛОВОЮ ПЕРВИННОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ДАНИМИ ГАЗО- ТА СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ ВИМІРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В БАРИШІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    Анотація  PDF