Лисенко, А. Р., Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ, Україна, Україна