ІСТОРІЯ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІГН НАН УКРАЇНИ. РОЗВИТОК ДЗЗ У КИЇВСЬКОМУ ВІДДІЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЇ І РОЗРОБКИ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН (КВ ІГ І РГК) МІНІСТЕРСТВА НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР ТА АКАДЕМІЇ НАУК СРСР, ЯКИЙ БУВ ОДНІЄЮ ЗІ СТРУКТУР, НА ОСНОВІ ЯКИХ БУЛО СТВОРЕНО ЦАКДЗ ІГН НАН УКРАЇНИ

  • А. Г. Мичак ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

Представлено аналіз розвитку методів дистанційного зондування Землі у нафтогазопошуковій галузі у період з 1977 по 1992 роки у Київському відділ Інституту геології і розробки горючих копалин Міністерства нафтової промисловості СРСР та Академії Наук СРСР (КВ ІГ і РГК). Наведено структуру і основні наукові і виробничі завдання, що вирішувались колективом фахівців КВ ІГ і РГК. Представлені основні наукові і методичні результати діяльності Київського відділу: комплекти карт, методичні рекомендації, успішні результати прогнозування нафто- і газоперспективних структур на території України і нафтогазоносних провінцій колишнього СРСР. Підкреслено провідну роль КВ ІГ і РГК у підготовці фахівців з використання аерокосмічних методів при вивченні нафтогазоносних регіонів і в цілому природокористування.
Номер
Розділ
Загальні питання досліджень Землі з космосу