СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ В ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ “НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”

  • В. І. Лялько ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • М. О. Попов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • О. В. Cедлерова ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна
  • М. М. Шаталов ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна

Анотація

У стислому огляді досягнень у галузі аерокосмічних досліджень Землі, які проводив ІГН НАН України з 1974 по 2018 р., показано внесок вчених інституту у цьому напрямі. Розглянуто заходи створення у Відділенні наук про Землю АН УРСР за ініціативою академіка Б. Є. Патона Наукової ради з проблеми “Вивчення природних ресурсів дистанційними методами” (1987 р.) та Державної установи “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України” (1992 р.). Наведено дані про структуру Центру. Зроблено аналіз внеску співробітників Центру у розвиток аерокосмічних досліджень в Україні. Показано, що перспективи розвитку наукових досліджень Центру пов’язані зі створенням єдиної теорії дистанційного зондування Землі, в основу якої покладені сучасні уявлення наук про Землю, теорія енергомасообміну в геосистемах, досягнення в теорії систем, сучасні моделі фізичних процесів, що відбуваються на суходолі та шельфі. Концептуально стратегія розвитку досліджень в ЦАКДЗ ІГН НАН України в перспективі полягатиме в реалізації основних положень розвитку світового суспільства, визначених рішеннями ООН зі сталого безконфліктного розвитку людства шляхом забезпечення його продовольством, питною водою та енергоресурсами.
Номер
Розділ
Загальні питання досліджень Землі з космосу