Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2014) 14-ТА УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
О. І. Кудряшов
 
№ 12 (2017) AНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, РОЗРАХОВАНИХ НА ОСНОВІ ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ ЗІ СУПУТНИКА SENTINEL-2 ТА СПЕКТРОРАДІОМЕТРА FIELDSPEC Анотація   PDF
В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, О. М. Сибірцева, С. С. Дугін, М. В. Ваколюк
 
№ 1 (2014) ENGEOMAP - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГЕОЛОГІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ENMAP-МІСІЇ Анотація   PDF (English)
Christian Rogaβ, Karl Segl, Christian Mielke, Yvonne Fuchs, Hermann Kaufmann
 
№ 3 (2014) IAEG XII КОНГРЕС МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ (ТУРИН 2014) "ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА І ТЕРИТОРІЇ" Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
Ю. О. Маслов
 
№ 7 (2015) ІНТЕРКАЛІБРАЦІЯ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХНІ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕПЛОВОЇ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ Анотація   PDF (Русский)
С. А. Станкевич, В. Е. Филиппович, Н. С. Лубский, А. Б. Крылова, С. Г. Крицук, О. В. Бровкина, В. И. Горный, А. А. Тронин
 
№ 1 (2014) АЕРОКОСМІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. І. Лялько, О. Т. Азімов, Є. О. Яковлєв
 
№ 3 (2014) АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЛЬЄФУ НА ПОВЕРХНЕВИЙ ПЕРОЗПОДІЛ РАДІОНУКЛІДІВ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗОН ВІДЧУЖЕННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЧОРНОБИЛЬ І ФУКУСІМА-1) Анотація   PDF
Н. В. Пазинич, В. Є. Філіпович
 
№ 10 (2016) АНАЛІЗ ГЕОЛОГІЧНОЇ ПРИРОДИ МАКРОПРОСОЧУВАНЬ МЕТАНУ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ ТА ЇХ ПРОЯВИ НА СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКАХ Анотація   PDF
А. І. Воробйов, Т. А. Мельниченко
 
№ 10 (2016) АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СО2 В АТМОСФЕРІ ТА ТЕМПЕРАТУРОЮ ПОВІТРЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. І. Лялько, О. А. Апостолов, Л. О. Єлістратова, І. Г. Артеменко
 
№ 8 (2016) АНАЛІЗ КОРЕЛЯТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ЧЕРВОНОГО КРАЮ З ВАЛОВОЮ ПЕРВИННОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ДАНИМИ ГАЗО- ТА СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ ВИМІРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В БАРИШІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, О. М. Сибірцева, С. С. Дугін, М. В. Ваколюк, О. О. Халаїм
 
№ 6 (2015) АНАЛІЗ ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ ЗА 2001–2012 РР. НА ОСНОВІ КЛАСИФІКОВАНИХ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ EOS/MODIS Анотація   PDF
О. В. Краснопір
 
№ 2 (2014) АНАЛІЗ ФЕНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВИХ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ EOS/MODIS Анотація   PDF
С. А. Станкевич, А. О. Козлова, О. В. Матвієнко
 
№ 12 (2017) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОЕКТІВ LUCAS І CORINE ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ВАЛІДАЦІЇ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ТА НАЗЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ДОСВІД КАРТОГРАФУВАННЯ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Я. І. Зєлик, Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, Б. Я. Яйлимов
 
№ 12 (2017) БУДОВА ОРІХОВО-ПАВЛОГРАДСЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ ЗА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИМИ ТА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ Анотація   PDF
С. М. Єсипович, З. М. Товстюк, О. П. Головащук, О. А. Рибак, О. П. Скопенко, Г. М. Ромашко, І. В. Лазаренко
 
№ 1 (2014) ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
В. І. Лялько
 
№ 13 (2017) ВІДНОВЛЕННЯ ТРИВІМІРНОГО РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ В АВІАЦІЙНОМУ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОМУ ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНОМУ РАДІОЛОКАТОРІ Анотація   PDF (Русский)
Б. Н. Федотов, С. А. Станкевич, Е. В. Цветков
 
№ 9 (2016) ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОРІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАЛОВОЇ ПЕРВИННОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 2000–2010 РОКІВ Анотація   PDF
В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, О. А. Апостолов
 
№ 5 (2015) ВИДІЛЕННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ У МЕЖАХ ПІВДЕННО–СХІДНОЇ ПРИРОЗЛОМНОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ Анотація   PDF
З. М. Товстюк, О. В. Титаренко, Т. А. Єфіменко, І. В. Лазаренко
 
№ 4 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІЩЕННЯ БУЛЬБАШОК ГАЗУ ПРИ СПЛИВАННІ З ДНА ДО ПОВЕРХНІ МОРЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
В. І. Лялько, А. І. Воробйов, А. М. Гейхман
 
№ 12 (2017) ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ТЕРМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Анотація   PDF
В. І. Вишневський, С. А. Шевчук
 
№ 1 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ НАЗЕМНОГО ТА КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ЗМІН КЛІМАТУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. І. Лялько, Л. О. Єлістратова, О. А. Апостолов
 
№ 10 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ СУПУТНИКА LANDSAT 8 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КИЄВА Анотація   PDF
С. А. Шевчук, В. І. Вишневський
 
№ 7 (2015) ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (ПІДТОПЛЕННЯ ТА ЗАТОПЛЕННЯ) НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ М. КИЄВА Анотація   PDF
В. Є. Філіпович
 
№ 9 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЛІНЕАМЕНТНОГО АНАЛІЗУ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РУДНИХ ОБ’ЄКТІВ У МЕЖАХ СХІДНО-АФРИКАНСЬКОГО РИФТУ Анотація   PDF
Б. С. Бусыгин, С. Л. Никулин
 
№ 7 (2015) ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ І ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БУЧАЦЬКИХ БУРОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ДНІПРОВСЬКОГО БАСЕЙНУ НА ОСНОВІ НЕОТЕКТОНІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Н. В. Пазинич, Л. П. Ліщенко, О. М. Теременко
 
1 - 25 з 110 результатів 1 2 3 4 5 > >>