Інформація про автора

Єфіменко, Т. А., ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна, Україна

 • № 2 (2014) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  НОВІТНЯ РОЗЛОМНО-БЛОКОВА ТЕКТОНІКА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
  Анотація  PDF
 • № 5 (2015) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
  ВИДІЛЕННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ У МЕЖАХ ПІВДЕННО–СХІДНОЇ ПРИРОЗЛОМНОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
  Анотація  PDF
 • № 6 (2015) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  НЕОТЕКТОНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ПРИ ПОШУКУ СТРУКТУР ПЕРСПЕКТИВНИХ НА НАФТУ ТА ГАЗ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
  Анотація  PDF
 • № 9 (2016) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
  ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ДІЛЯНОК НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ АЕРОКОСМІЧНОЇ І НАЗЕМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)
  Анотація  PDF