Інформація про автора

Єсипович, С. М., ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна, Україна

 • № 3 (2014) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  КОНЦЕПЦІЯ УТВОРЕННЯ ТА ПОШУКУ НАФТИ І ГАЗУ
  Анотація  PDF
 • № 7 (2015) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА СЕЙСМІЧНИМИ ТА ГЕОТЕРМІЧНИМИ ДАНИМИ
  Анотація  PDF
 • № 8 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОДЕРНІЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ МЕТОДІВ ПОШУКУ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ НА СУХОДОЛІ
  Анотація  PDF
 • № 8 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ НАФТОГАЗОВИХ БАСЕЙНІВ ЩОДО ВІДКРИТТЯ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ НА ОСНОВІ ГЛИБИННОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЇХ УТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ АЕРОКОСМІЧНИХ, МОРФОМЕТРИЧНИХ ТА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ
  Анотація  PDF
 • № 10 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЗЕМНОЇ КОРИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ДОКАТАРХЕЙ–АРХЕЇ
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  БУДОВА ОРІХОВО-ПАВЛОГРАДСЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ ЗА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИМИ ТА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Вступ
  ДО 25-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ “НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”
  Подробиці  PDF
 • № 13 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГЕОДИНАМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ ПРОМИСЛОВИХ ПОКЛАДІВ ВУГДЕВОДНІВ В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ
  Анотація  PDF
 • № 13 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБОЛОНКИ ПЛАНЕТИ
  Анотація  PDF
 • № 15 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ЗВ’ЯЗОК ГЕОТЕКТОНІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ З ПЕРСПЕКТИВАМИ ЇЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)
  Анотація  PDF
 • № 16 (2018) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  КУПОЛИ СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОГО ТЕКТОНОКОНЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
  Анотація  PDF