Інформація про автора

Титаренко, О. В., ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна, Україна

 • № 5 (2015) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
  ВИДІЛЕННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ У МЕЖАХ ПІВДЕННО–СХІДНОЇ ПРИРОЗЛОМНОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
  Анотація  PDF
 • № 13 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГЕОДИНАМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ ПРОМИСЛОВИХ ПОКЛАДІВ ВУГДЕВОДНІВ В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ
  Анотація  PDF
 • № 18 (2018) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ SENTINEL-2 ДЛЯ АНАЛІЗУ ІМОВІРНИХ ПРИЧИН ХІМІЧНОГО ВИКИДУ НА ЗАВОДІ “КРИМСЬКИЙ ТИТАН”
  Анотація  PDF