Інформація про автора

Ваколюк, М. В., ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна, Україна

 • № 2 (2014) - Інформація про наукові форуми з ДЗЗ
  ФІНАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СПІЛЬНІ ДІЇ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА В АДАПТАЦІЇ ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН"
  Анотація  PDF
 • № 3 (2014) - Анонси
  ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА НАСЛІДКИ (ПЕРЕДМОВА, РОЗДІЛ 1)
  Подробиці  PDF
 • № 7 (2015) - Анонси
  ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ЗМІНІ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА НАСЛІДКИ (РОЗДІЛ 5,ПІДРОЗДІЛ 5.1)
  Подробиці  PDF
 • № 7 (2015) - Анонси
  ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ЗМІНІ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА НАСЛІДКИ (РОЗДІЛ 5,ПІДРОЗДІЛ 5.2)
  Подробиці  PDF
 • № 8 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  АНАЛІЗ КОРЕЛЯТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ЧЕРВОНОГО КРАЮ З ВАЛОВОЮ ПЕРВИННОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ДАНИМИ ГАЗО- ТА СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ ВИМІРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В БАРИШІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  AНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, РОЗРАХОВАНИХ НА ОСНОВІ ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ ЗІ СУПУТНИКА SENTINEL-2 ТА СПЕКТРОРАДІОМЕТРА FIELDSPEC
  Анотація  PDF
 • № 15 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВПРОДОВЖ ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ВЕГЕТАЦІЇ 2016 Р. ЗА ВЕГЕТАЦІЙНИМИ ІНДЕКСАМИ СУПУТНИКА SENTINEL-2А (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ)
  Анотація  PDF
 • № 18 (2018) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  АНАЛІЗ ДИНАМІКИ 15-ТИ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ, ОБЧИСЛЕНИХ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКА SENTINEL-2А ДЛЯ ДВОХ ВІДМІННИХ ЗА СТАНОМ ТЕСТ-ДІЛЯНОК ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF