Інформація про автора

Товстюк, З. М., ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна, Україна

 • № 2 (2014) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  НОВІТНЯ РОЗЛОМНО-БЛОКОВА ТЕКТОНІКА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
  Анотація  PDF
 • № 5 (2015) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
  ВИДІЛЕННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ У МЕЖАХ ПІВДЕННО–СХІДНОЇ ПРИРОЗЛОМНОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
  Анотація  PDF
 • № 5 (2015) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
  ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА. УСПАДКОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ СТРУКТУР, РОЗЛОМНИХ ЗОН І ЗОН РОЗУЩІЛЬНЕНЯ
  Анотація  PDF
 • № 6 (2015) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  НЕОТЕКТОНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ПРИ ПОШУКУ СТРУКТУР ПЕРСПЕКТИВНИХ НА НАФТУ ТА ГАЗ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  БУДОВА ОРІХОВО-ПАВЛОГРАДСЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ ЗА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИМИ ТА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ
  Анотація  PDF