Інформація про автора

Верховцев, В. Г., ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, м. Київ, Україна, Україна

  • № 5 (2015) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
    НЕОТЕКТОНІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕОХІМІЧНИХ УМОВ ЗОНИ АКТИВНОГО ВОДООБМІНУ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
    Анотація  PDF
  • № 8 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
    ПОШУКОВІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АКТИВНИХ НА НОВІТНЬОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ГЕОСТРУКТУР УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ЙОГО СХИЛІВ
    Анотація  PDF