Інформація про автора

Лялько, В. І., Україна

 • № 1 (2014) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ": ДО ДНЯ ЦЕНТРУ"
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі
  ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ НАЗЕМНОГО ТА КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ЗМІН КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі
  АЕРОКОСМІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі
  КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ КАРПАТ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЗЕМНОГО ХЛОРОФІЛЬНОГО ІНДЕКСУ ТА ПОЗИЦІЇ ЧЕРВОНОГО КРАЮ ЗА ДАНИМИ ВІДЕОСПЕКТРОМЕТРА MERIS
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Вступ
  ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
  Анотація  PDF  PDF (Русский)  PDF (English)
 • № 4 (2015) - Анонси
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТОКУ (АБСОРБЦІЇ РОСЛИНАМИ) СО2 ДЛЯ ОСНОВНИХ АГРОКУЛЬТУР УКРАЇНИ
  Подробиці  PDF
 • № 4 (2015) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІЩЕННЯ БУЛЬБАШОК ГАЗУ ПРИ СПЛИВАННІ З ДНА ДО ПОВЕРХНІ МОРЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Анотація  PDF
 • № 8 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  АНАЛІЗ КОРЕЛЯТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ЧЕРВОНОГО КРАЮ З ВАЛОВОЮ ПЕРВИННОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ДАНИМИ ГАЗО- ТА СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ ВИМІРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В БАРИШІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Анотація  PDF
 • № 9 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОРІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАЛОВОЇ ПЕРВИННОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 2000–2010 РОКІВ
  Анотація  PDF
 • № 10 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СО2 В АТМОСФЕРІ ТА ТЕМПЕРАТУРОЮ ПОВІТРЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 10 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ПРОЯВИ АНОМАЛІЙ ХМАРНОСТІ НА СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ПЕРЕД СИЛЬНИМИ ЗЕМЛЕТРУСАМИ
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  AНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, РОЗРАХОВАНИХ НА ОСНОВІ ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ ЗІ СУПУТНИКА SENTINEL-2 ТА СПЕКТРОРАДІОМЕТРА FIELDSPEC
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Вступ
  ДО 25-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ “НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”
  Подробиці  PDF
 • № 14 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ПРОГНОЗНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОСФЕРИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИДОБУТКОМ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВУГЛЕВОДНІВ (З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ)
  Анотація  PDF
 • № 15 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ: ЗСУВІВ, ПАВОДКІВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЛЯНКИ ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧКИ ДНІСТЕР)
  Анотація  PDF
 • № 16 (2018) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ СУПУТНИКА DMSP/OLS ПРО НІЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 18 (2018) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ В ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ “НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”
  Анотація  PDF