Інформація про автора

Лялько, В. І., ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна, Україна

 • № 1 (2014) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ": ДО ДНЯ ЦЕНТРУ"
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі
  ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ НАЗЕМНОГО ТА КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ЗМІН КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі
  АЕРОКОСМІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі
  КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ КАРПАТ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЗЕМНОГО ХЛОРОФІЛЬНОГО ІНДЕКСУ ТА ПОЗИЦІЇ ЧЕРВОНОГО КРАЮ ЗА ДАНИМИ ВІДЕОСПЕКТРОМЕТРА MERIS
  Анотація  PDF
 • № 1 (2014) - Вступ
  ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
  Анотація  PDF  PDF (Русский)  PDF (English)
 • № 2 (2014) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОСУШЛИВОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЗЕМНОЇ ТА СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2014) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  КОМПЛЕКСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ І ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ УТВОРЕННЯ ГІДРАВЛІКО-ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ГЕОСТРУКТУРАМИ У ПРОЦЕСІ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ
  Анотація  PDF
 • № 3 (2014) - Анонси
  ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА НАСЛІДКИ (ПЕРЕДМОВА, РОЗДІЛ 1)
  Подробиці  PDF
 • № 5 (2015) - Анонси
  ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ЗМІНІ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА НАСЛІДКИ (РОЗДІЛ 3)
  Подробиці  PDF
 • № 6 (2015) - Анонси
  ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ЗМІНІ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА НАСЛІДКИ (РОЗДІЛ 4, ПІДРОЗДІЛИ 4.4–4.7)
  Подробиці  PDF
 • № 8 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  АНАЛІЗ КОРЕЛЯТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ЧЕРВОНОГО КРАЮ З ВАЛОВОЮ ПЕРВИННОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ДАНИМИ ГАЗО- ТА СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ ВИМІРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В БАРИШІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Анотація  PDF
 • № 8 (2016) - Анонси
  ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ І ЗМІНІ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА НАСЛІДКИ. РОЗДІЛ 6.ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ. СПИСОК РИСУНКІВ
  Подробиці  PDF
 • № 9 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОРІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАЛОВОЇ ПЕРВИННОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 2000–2010 РОКІВ
  Анотація  PDF
 • № 10 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СО2 В АТМОСФЕРІ ТА ТЕМПЕРАТУРОЮ ПОВІТРЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 10 (2016) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ПРОЯВИ АНОМАЛІЙ ХМАРНОСТІ НА СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ПЕРЕД СИЛЬНИМИ ЗЕМЛЕТРУСАМИ
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  AНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, РОЗРАХОВАНИХ НА ОСНОВІ ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ ЗІ СУПУТНИКА SENTINEL-2 ТА СПЕКТРОРАДІОМЕТРА FIELDSPEC
  Анотація  PDF
 • № 12 (2017) - Анонси
  СУЧАСНІ МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПОШУКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН: РОЗДІЛ 1. ДИСТАНЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГЕОЛОГІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІСТЬ
  Подробиці  PDF
 • № 12 (2017) - Вступ
  ДО 25-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ “НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”
  Подробиці  PDF
 • № 13 (2017) - Анонси
  СУЧАСНІ МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПОШУКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН: РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПОШУКУ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ. Підрозділи 2.1-2.3
  Подробиці  PDF
 • № 14 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ПРОГНОЗНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОСФЕРИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИДОБУТКОМ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВУГЛЕВОДНІВ (З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ)
  Анотація  PDF
 • № 14 (2017) - Анонси
  СУЧАСНІ МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПОШУКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПОШУКУ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ. Підрозділи 2.4–2.7
  Подробиці  PDF
 • № 15 (2017) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ: ЗСУВІВ, ПАВОДКІВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЛЯНКИ ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧКИ ДНІСТЕР)
  Анотація  PDF
 • № 16 (2018) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
  ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ СУПУТНИКА DMSP/OLS ПРО НІЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 18 (2018) - Загальні питання досліджень Землі з космосу
  СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ В ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ “НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”
  Анотація  PDF