Інформація про автора

Федоровский, А. Д., Україна

  • № 1 (2014) - Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі
    ОПТИМІЗАЦІЯ ДАНИХ ГЛОБАЛЬНОГО СУПУТНИКОВОГО ГЕОМОНІТОРИНГА МЕТОДОМ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ КОЛМОГОРОВА НА ПРИКЛАДІ ВИМІРІВ АТМОСФЕРНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ СО2
    Анотація  PDF (Русский)
  • № 4 (2015) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
    МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНИХ АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ, ЯК МУЛЬТИ-МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМОК (НА ПРИКЛАДІ ОЦІНКИ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНОСТІ ДІЛЯНОК КАСПІЙСЬКОГО ШЕЛЬФУ ТУРКМЕНІСТАНУ)
    Анотація  PDF (Русский)