Інформація про автора

Хижняк, А. В., ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Київ, Україна, Україна

  • № 7 (2015) - Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі
    МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ АЕРОКОСМІЧНОЇ І НАЗЕМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ОЦІНЦІ СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
    Анотація  PDF
  • № 9 (2016) - Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації
    ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ДІЛЯНОК НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ АЕРОКОСМІЧНОЇ І НАЗЕМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)
    Анотація  PDF