Редакційна політика

Політика розділів

Загальні питання досліджень Землі з космосу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукові основи аерокосмічних дистанційних досліджень Землі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми використання інформації дистанційного дослідження Землі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Mетоди і засоби одержання та інтерпретації аерокосмічної інформації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформація про наукові форуми з ДЗЗ

Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.